Tuladha Pariwara Kang Nawakake Layanan Jasa Yaiku

Alumnice.co – Tuladha Pariwara Kang Nawakake Layanan Jasa Yaiku

Pariwara utawa iklan yaiku kegiatan menehi informasi bab barang lan jasa sing migunaake media massa online utawa of
f
line.Apa wae paugeran (aturan) pariwara ??

1)

Iklan migunaake media massa kanggo masifikasi layang.

2)

Migunaake sponsor sing wes teridentifikasi.

3)

Nduweni sifat menehi informasi marang khalayak.

4)

Nduweni tujuan kanggo ngentokno audiens seakeh-akehe.


Apa wae jinising pariwara??


A.

Iklan sing nganggo dasar tujuan


1.

Iklan
I
nformatif

Iklan informatif yaiku, iklan kang nduweni paugeran :

a)

Nduweni tujuan mbentuk kesadaran lan pengetahuan bab produk utawa fitur-fitur saka produk kang wes ana.

b)

Njelasno cara kerja pproduk.

c)

Menehi infrmasi harga lan kemasan produk

d)

Ngoreksi produk


Tuladhane iklan informatif
yaiku iklan hp Sony Ericsson Z550i, iklan Dji Sam Soe, iklan Coca Cola.


2.

Iklan
P
ersuasif

Iklan persuasif nduweni paugeran,yaiku :

a)

Nduweni tujuan nyiptakno kesenengan, preferensi lan keyakinan, sahinggo konsumen arep tuku lan migunaake barang lan jasa.

b)

Nganjurno khalayak milih merk tertentu.

c)

Nganjurno kalayak tuku.

d)

Ngubah persepsi konsumen.

e)

Mbujuk khalayak tuku saiki.


Tuladhane iklan persuasif
yaiku, iklan Samsung Slim Fit T, iklan Canon Printer PIXMA iP1200.


3.

Iklan reminder

Iklan reminder nduweni paugeran, yaiku :

a)

Nduweni tujuan ndorong konsumen tuku maneh barang lan jasa.

b)

Ngilingno konsumen tuku produk iku.

c)

Njaga kesadaran produk.

d)

Njalin hubungan apik karo kosumen.


Tuladha
: iklan Vita Zone, iklan Hotel Santika Malang, iklan Simpati Jitu.


B.Iklan umum
1.


Iklan Tanggung Jawab Sosial

Iklan tanggung jawab sosial, yaiku iklan kang nduweni tujuan nyebarno pesan kang nduweni sifat informatif, penerangan, pendidikan supaya mbentuk sikap warga, saengga nduweni tanggung jawab marrang masalah sosial.

Baca :   Jelaskan Perjalanan Bartholomeus Diaz Hingga Sampai Ke Tanjung Harapan


Tuladha
: iklan anjuran, lan iklan penggambaran sosial.

2.


Iklan Bantahan

Iklan bantahan yaiku iklan kang digunakake mbantah utawa nglawan isu kang nggawe rugi dan ndandani citrane wong, perusahaan utawa merek kang tercemar amarga informasi kang ora bener. Ciri khas iklan iki yaiku ndheleh komunikator  gawe pihak kang teraniaya utawa digawe rugi pihak liya. Tujuan iklan bantahan yaiku: ngilimisi iklan kang ora bener lan ora nguntungake; ngluruske isu ing porsi kang bener, trep karo maksud perusahaan; mbangun simpati khalayak; mbangun opini publik menawa perusahaan ana ing posisi kang bener.

3.


Iklan Pembelaan

Iklan pembelaan yaiku ‘lawan’ saka iklan bantahan. Tujuan saka iklan iki yaiku supaya oleh simpati saka khalayak menawa perusahaan ana ing posisi kang bener.


Tuldhane
yaiku iklan kang kaiket karo hak paten.

4.


Iklan Perbaikan

Iklan perbaikan yaiku iklan kanggo mbenakno layang-layang  bab hal kang wes kahung keliru lan disebarake nganggo media. Istilah lain iklan iki yaiku iklan ralat utawa iklan pembetulan. Iklan iki nduweni tujuan kanggo ngralat informasi sing keliru, saengga publik tetep oleh informasi kang bener.

5.


Iklan Keluarga

Iklan keluarga yaiku iklan kang isi layang-layange  pemberitahuan saka pengiklan bab kedadiane peristiwa kekeluargaan marang keluarga/khalayak lainne. Iklan keluarga biasane luwih akeh rupa iklan kolom lan display, ora akeh nduweni isi ilustrasi gambar, lan luwih ngandalno layang tulis.


Tuladhane
yaiku iklan bab kematian, pernikahan, wisuda, lan liya-liyane.


C.Iklan khusus
1.Iklan kang nganggo dasar media kang digunakake
:

a)

Iklan Cetak yaiku iklan kang digawe lan dipasang karo migunakake teknik cetak.


Tuladhan: iklan cetak surat kabar, iklan cetak baliho, iklan cetak poster, iklan spanduk, lan liya-liyane.

Baca :   Menghindari Lemparan Merupakan Salah Satu Teknik Dalam Permainan

b)

Iklan Elektronik yaiku iklan kang dipasang ing media kaya radio, lan TV.

2.


Iklan kang nganggo dasar tujuan iklan
:

a)

Iklan Komersial yaiku iklan bisnis kang nduweni tujuan kanggo ngentokno keuntungan ekonomi. Iklan komersial dibagi dadi telung jenis iklan, yaiku iklan kanggo konsumen, kanggo bisnis lan iklan kanggo profesional.

b)

Iklan Non Komersial yaiku iklan kang digunakake kanggo nyampekake informasi, ndidik khalayak.

3.


Iklan kang nganggo dasar bidang isi layang
:

a)

Iklan Politik.

b)

Iklan Pendidikan.

c)

Iklan Kesehatan.

d)

Iklan kecantika
n

lan
perawatan tubuh.

e)

Iklan Pariwisata.

f)

Iklan hiburan.

g)

Iklan Olah Raga.

h)

Iklan Hukum.

i)

Iklan Lowongan Pekerjaan / Recruitment.

j)

Iklan Duka Cita.

k)

Iklan Perkawinan.

l)

Iklan panganan

lan ombean
.

m)

Iklan Otomotif.

n)

Iklan lingkungan Hidup.

o)

Iklan Media.

4.Iklan kang nganggo dasar komunikatore

a)

Iklan Personal.

b)

Iklan Keluarga.

c)

Iklan Instusi.

5.Iklan kang nganggo dasar cakupan

a)

Iklan Lokal yaiku iklan kang cakupan khalayak sasaran kang dituju ana ing wilayah lokal, kayata pedesaan utawa perkotaan, utawa kabupaten.

b)

Iklan Regional yaiku iklan kang cakupan khalayak luwih saka siji wilayah lokal.

c)

Iklan Nasional yaiku iklan kang target konsumen ana ing kabeh wilayah negara.

d)

Iklan Internasional yaiku iklan kang mbidik khalayak kang njangkau trans nasional utawa luwih saka siji negara.

6.


Iklan kang nganggo dasar fungsi

a)

Iklan Informasi yaiku iklan kang nitik beratke isi kanggo  informasi kanggo khalayak.

b)

Iklan Persuasi yaiku iklan kang nitik beratke ing upaya ngaruhi khalayak kanggo nglakokake penggawean.

c)

Iklan mendidik yaiku iklan kang nitik beratke ing tujuan ndidik khalayak, supaya khalayak ngerti lan nduwe pengetahuan.

Baca :   Jika Daya Listrik Yang Mengalir Pada Kumparan Primer

d)

Iklan Parodi/Hiburan yaiku iklan kang digawe kanggo keperluan guyonan.

TULADHA IKLAN LAYANAN MASARAKAT:

TULADHA IKLAN JASA:

TULADHA IKLAN KULAWARGA:
LELAYUInnalillaahi Wa Inna Ilaihi Roji’un


Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sampun kapundhut wangsul wonten ngarsanipun Gusti Ingkang Maha Agung
Kanthi tentrem, jalaran gerah sak wetawis wekdal :


Alm
h Ibu SuciatiDumugi yuswa :


89


tahun

Rikala Dinten :
Selasa Wage

28
 –
 Agustus
 – 2020


Wanci Tabuh :
06
:
3
0 WIB
Wonten :
Nglundo
RT

4
 RW 3,
, Sukomoro, NganjukTuladha Pariwara Kang Nawakake Layanan Jasa Yaiku

Sumber: http://kedaiceritasenja.blogspot.com/2020/11/pariwara.html

Check Also

Apa Yang Dimaksud Dengan Gas Inert

Alumnice.co – Apa Yang Dimaksud Dengan Gas Inert Dalam bidang pelayaran, ada banyak jenis kapal …